Πρόσκληση αριθ. 3/23-11-2020 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ωτορινολαρυγγολογία” (ΑΡΡ:14681)


ΝΕΟ – Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 14681