* Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία αποφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020


Υπεύθυνη-δήλωση-ορκωμοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020