Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ με τίτλο “Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος”


ΠΜΣ ΗΧΠ – προκήρυξη