Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών από 26-10-2020 έως 30-10-2020


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 3.AΠΟ 26-10-2020