Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών από 18-10-2020 έως 31-10-2020


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2.AΠΟ 18-10-2020