Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Καρδιολογία” (ΑΡΡ:15968)


Ορισμός Εισηγητικής Αναπληρωτή Καρδιολογία.pdf-2