Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Καρδιολογία” (ΑΡΡ:15964)


Ορισμός Εισηγητικής Καρδιολογία.pdf-2