Διαδικτυακό καλωσόρισμα πρωτοετών, Πέμπτη 15/10 ώρα 15:00


Διαδικτυακό καλωσόρισμα πρωτοετών Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 μέσω skype for business στον σύνδεσμο:

https <https://meet.lync.com/duth/kaldoudi/LYRVWQFH>
://meet.lync.com/duth/kaldoudi/LYRVWQFH