Ενημέρωση πρωτοετών για έναρξη μαθημάτων Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι


Η έναρξη του μαθήματος Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι  είναι την Πέμπτη 15.10.20 και ώρα 10.00-12.00.

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο μέσω της πλατφόρμας Skype for Business

https://meet.lync.com/duth/mlambro/RIBTB0EC

Έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση και στην ανοιχτή πλατφόρμα του eclass.