Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση πρωτοετών φοιτητών του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021-1