Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ΕΔΙΠ_ ΕΤΕΠ.pdf-2