Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων


Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών.pdf-1