Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Καρδιολογία” (ΑΡΡ:15968)


Πρόσκληση για ορισμό εισηγητικής επιτροπής – ΑΡΡ 15968