Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις” (ΑΡΡ:15961)


Πρόσκληση για ορισμό εισηγητικής επιτροπής – ΑΡΡ 15961