Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση της υποψήφιας για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοψυχιατρική” (ΑΡΡ:15977)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 15977