Νέα ημερομηνία για βεβαιώσεις περάτωσης


Βεβαιώσεις περάτωσης για τους υποψήφιους πτυχιούχους θα αποσταλούν

στα ιδρυματικά τους e-mail την Πέμπτη 15-10-2020 από τις 9.00π.μ.

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων