Πρόσληψη του Χρήστου Χατζηπαπά ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική


Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου – Χατζηπαπάς – Παν.Ορθοπ.Κλινική