Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”


ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις…-παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων