Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών από 05-10-2020 έως 18-10-2020


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2.AΠΟ 05-10-2020