Βεβαιώσεις Περάτωσης


Βεβαιώσεις περάτωσης για τους υποψήφιους πτυχιούχους θα αποσταλούν στα ιδρυματικά τους e-mail τη Δευτέρα

12-10-2020 από τις 9.00π.μ.

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων