Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοψυχιατρική” (ΑΡΡ: 15977)


Πρόσκληση ορισμού Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 15977