Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Ανακοίνωση

Καλούνται  οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής ηλεκτρονικά στο protocol@med.duth.gr ή στο sterzaki@admin.duth.gr  έως και  τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έγιναν δεκτοί πριν και μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017.

Πληροφορίες

Τερζάκη Σταυρούλα

Τηλ.: 2551030931

email: sterzaki@admin.duth.gr

 

Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων