Πρόσκληση του ΕΣ στην αριθμ.2/2 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:15489)


Πρόσκληση ΕΣ ΑγγειοχειρουργικήΠρόσκληση ΕΣ Αγγειοχειρουργική