Πρόσκληση ΕΣ στην αριθμ. 3/2-02-2020 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα” (ΑΡΡ:14679)


Πρόσκληση Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα.pdf-1