Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Εκπροσώπηση φοιτητών σε συλλογικά όργανα ΣΕΥ-2020-2021.pdf-2