Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΣΕΥ στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ και των διδακτορικών διατριβών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. 2020-2021.


Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή στην ΕΣΕ της ΣΕΥ-2020