Πρόσληψη του Θεμιστοκλή Τζατζαϊρη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική


Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου – Ορθοπαιδική Κλινική – Τζατζαϊρης