Παράταση της σύμβασης του Ιωάννη Καραπατσά ως ακαδημαϊκού υποτρόφου της ΩΡΛ Κλινικής


Παράταση σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου – Καραπατσάς