Ενημερωτικό υλικό για την επανένταξη των φοιτητών και του προσωπικού στην κανονικότητα


Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε περιβάλλον COVID-19

Εγκύκλιος -Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Οδηγίες προσωπικής υγιεινής