Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου&Αν.Προέδρου Τμ.Ιατρικής