Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου & του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. για τη διετία από 1-9-2020 έως 31-8-2022


Πίνακας υποψηφίων Προέδρων&Αν.Προέδρων Τμ. Ιατρικής