Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” – εξεταστική διαδικασία


Αγαπητοί φοιτητές,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε προηγούμενη επικοινωνία η εξεταστική διαδικασία για το Β’ εξάμηνο του ΜΠΣ θα γίνει εξ αποστάσεως το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 – 12.00

Θα σταλούν 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο ιδρυματικό e-mail (********@med.duth.gr) του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή/μεταπτυχιακής φοιτήτριας για κάθε ένα από τα 6 μαθήματα του εξαμήνου. Συνολικά θα σταλούν 36 ερωτήσεις και θα πρέπει εντός 2 ωρών να απαντηθούν και επιστραφούν στο e-mail της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού <mailto:eyeinstitute@med.duth.gr>. Θα υπάρχει αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του e-mail. Σας αποστέλλουμε ένα πρότυπο του γραπτού που θα κληθείτε να συμπληρώσετε και οδηγίες για την αποθήκευση του εγγράφου.

Η διαδικασία θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας τηλεκπαίδευσης του ΔΠΘ. *Απαιτείται η χρήση κάμερας από τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας*:

http://synergia.health.duth.gr
username: συμπληρώνετε το ονομ/μο σας με λατινικούς χαρακτήρες
Αίθουσα: Οφθαλμολογία
password: studenteye

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε υπογεγραμμένες τις υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε μάθημα πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας. Η συμπλήρωση και υπογραφή μπορεί να γίνει διαδικτυακά στον σύνδεσμο: www.gov.gr <https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses>

Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία”
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη, 1ο κτίριο Ιατρικής,
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68 100
Τηλ: (25510) 39891
http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/

 

οδηγίες

πρότυπο_έντυπο_εξετάσεων

ΥΔ_μαθημάτων_συμμετοχή_εξεταστική