Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ: 15489)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 15489