Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:15489)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 15489