Ψήφισμα του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Καρδιολογίας Δημητρίου Χατσέρα


Φήφισμα – Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Χατσέρας