Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου&Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αν.Προέδρου Τμ. Ιατρικής.pdf

Αίτηση υποψηφιότητας ΙΑΤΡΙΚΗ