Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής (ΤΧ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή Τ.Χειρουργικής