Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γενικής Παθολογίας (ΤΓΠ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή ΤΓΠ