Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας (ΤΕΠ) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη+πρόσκληση – ανάδειξη Δ.ντή ΤΕΠ