Ανακοίνωση προς του φοιτητές και τους διδάσκοντες για την Εξ αποστάσεως εξέταση


ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Εγχειρίδιο τεχνικών _ μέσων εξ αποστάσεως εξέτασης (1)