Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»


https://webmail.duth.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2.2&muid=%7B5%7DINBOX5711&view_token=sR6mBCawHJrCxVGjuTuD_Qt&uniq=1591876257633

πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ ΛΟΙΜΩΔΗ