Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για την εξ αποστάσεως εξέταση


Οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ  έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν την επιθυμία συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει από

10-6-2020 έως 15-6-2020

 

Σημείωση: οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων μπορείτε να αναζητήσετε στο εγχειρίδιο τεχνικών μέσων εξ΄ αποστάσεως εξέτασης.

 

 

Γραμματεία φοιτητικών θεμάτων

Εγχειρίδιο τεχνικών _ μέσων εξ αποστάσεως εξέτασης