Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική” (ΑΡΡ 14677)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14677