Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς-Θώρακος” (ΑΡΡ 14679)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 14679