Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Κλινική-Χειρουργική Ανατομία” του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.


ΠΜΣ ΚΧΑ – προκήρυξη