Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Ακαδημαϊκός Υπότροφος Οφθαλμολογική – προκήρυξη