Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού 2020 – 2021, στο ΔΠΘ”


Πρόσκληση απόκτησης ακαδμαϊκής εμπειρίας