Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα” (ΑΡΡ:14679)


Πρόσκληση ΕΣ Χειρουργική Καρδιάς-Θώρακα