Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ με τίτλο “Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”


Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις.pdf-1