Πρόσληψη του κ. Νικόλαου Καφαλή ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Α΄Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΔΠΘ


Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου Καφαλής